Content

Bitwa flot

[Test IV] Ostatnie starcie

Image

[Test IV] Ostatnie starcie

Postprzez BE3R » 20 Kwi 2016, o 21:57

Siły AI napotkały na swojej drodze wiele przeszkód i godnych przeciwników, tego jednak się nie spodziewali. Konwój zmierzający do planety Afar miał wzmocnić jej garnizon i przygotować go na obronę, nikt nie mógł przewidzieć, że Imperialny Raider jest tak blisko. Na pokładach okrętów AI zapiszczały cicho alarmy. Droidy z szumem serwomotorów udały się na pozycje bojowe. Z nadprzestrzeni wyłoniły się imperialne okręty. Przerażajaca nowa broń Imperium ISD Resurgent któremu towarzyszyła pojedyncza fregata Lancer.
<skrr>Ochronić konwój za wszelką cenę. Posiłki muszą dotrzeć do planety. <skrr>
Czwórka Rescuantów wraz dwoma Lucrehulkami otoczyła szczelnym kordonem desantowce. Walka z pewnością nie będzie łatwa.

Misja, Obrona konwoju
Cel Imperium - zniszczyć Okręty Inwazyjne
Cel AI obronić Okręty Inwazyjne do momentu dotarcia do planety

Okręt inwazyjny (2 PE)
tarcze - 10
kadłub - 10
szybkość - 1/2
Zwrotność - 1/6
Obrona punktowa: 2

Specjalne
Brak uzbrojenia

MAPA


Zasady
Rozkazy.

Bez względu na artystyczne walory posta fabularnego do każdego należy dodać łopatologię, nie dodanie Łopatologii wyłącza odpowiedzialność MG

Przykład
zamiast skręcam o 60 stopni w prawo Piszecie . Zwrot przez Sterburtę (co przy jednostce ze zwrotnością 3/6 owocuje zrobieniem 180 stopni.


Ruch

Opisany jest jako dwie wartości 2/4 pierwsza liczba to jego wartość podstawowa, jaką okręt może przebyć w czasie 1 tury bez wydawania PE. Druga liczba to maksymalny zasięg ruchu jest to odległość możliwa do przebycia w czasie 1 tury z wykorzystaniem PE.
Do wykorzystania pełnej prędkości na okrętach liniowych niezbędne jest zużycie minimum 1 punktu energii (PE)
Zwrotność okrętu jest określana jako ułamek, i odnosi się do hexa na mapie. Zakres to 1/6 do 6/6 Zwrot można wykonywać w dowolnym momencie ruchu. przy czym zwrot o przekraczający dwukrotność zwrotności jednostki wykonany po ruchu owocuje utratą 50% zdolności bojowej w następnej turze.

Myśliwce i bombowce mogą dokonywać dowolnej liczby zwrotów w ramach swojego zasięgu bez żadnych kar.

Okręty posiadające hangary mogą wysłać eskadry warte 2 pkt w ciągu 1 tury wystrzelone myśliwce poruszają się dopiero od następnej tury.

Wartość ruchu jest też Inicjatywą, czyli w przypadku ruchu symultanicznego najpierw poruszają się jednostki z najwyższą prędkością.

Walka

Uzbrojone jednostki mogą strzelać używając posiadanego uzbrojenia. Aby nawiązać walkę konieczne jest złapanie przeciwnika w zasięgu uzbrojenia. zasięg obrazuje obrazek.


Ataki Torpedowe

Torpedy okrętowe poruszają się z niezmierną prędkością 8 i mają zasięg 24 hexów.
Bazowo torpedy trafiają na wyniku 3+ (rzut tuż przed uderzeniem) Jednak można ten wynik zwiększyć przez użycie systemów zakłócania łączności do max 5 (systemy się kumulują)
Trafienie torpedy zawsze ignoruje tarcze. Zadając 3 rany

szybkostrzelność torped okrętowych wynosi 1 strzał na 2 tury walki (strzał, przeładowanie, strzał)

Torpeda może zostać zestrzelona przez myśliwce/artylerię Plot. Zniszczona eksploduje zadając k6 ataków w obrębie zajmowanego hexa. Trafienia są rozdzielane zgodnie z zasadami walki myśliwskiej.

Statystyki torpedy
Ciężka Torpeda
Tarcze - 2
kadłub - 3
Szybkość - 6
Zwrotność 2

Torpedy myśliwskie

Mogą być wystrzelone z odległości 1 hexa zawsze po przeliczeniu wyniku z ewentualnego ostrzału PLOT.
Bazowo torpedy trafiają na wyniku 3+ (rzut tuż przed uderzeniem) Jednak można ten wynik zwiększyć przez użycie systemów zakłócania łączności do max 5 (systemy się kumulują)
Zadają jedno obrażenie ignorując tarcze

Statystyka - Siła ognia przeciwko okrętom oznacza ilość odpalonych przez eskadrę torped podczas jednego ataku.

Artyleria

Artyleryjskie uzbrojenie okrętów ma maksymalny zasięg 6 hexów, Jego skuteczność jest modyfikowana przez cechy specjalne jednostek. Jeżeli z jakiegoś powodu poziom trudności trafienia jest >6 trafienie jest niemożliwe.

Bazowa tabela trafienia
Zasięg-1-2-3-4-5-6
Trafia--2-3-4-5-6-6

Trafienie oznacza wyrzucenie równej lub większej wartości na k6.

1. Uszkodzenie wymaga uprzedniego przebicia tarcz. Do przebicia tarcz doprowadzić można dzięki wykorzystaniu 1 PE do Boosta artylerii wówczas kości które uzyskały trafienie z wynikiem 6 automatycznie przebijają tarcze zadając jedno obrażenie.

2. Trafienia zdejmują 1 pkt tarcz nie uszkadzając kadłuba. Zredukowanie tarcz do zera umożliwia ostrzał bezpośredni.

(wydanie PE na tarcze z automatu absorbuje 1 lub 2 trafienia w tarcze)

Przykład
Munificent strzela do Acclaimatora I na zasięgu 4 (wydany 1 PE na Boost artylerii)
5k = pełna salwa zasięg 4 czyli trafienie na 5
działo dalekiego zasięgu zmniejsza poziom trudności o 1 czyli trafienie jest na 4
wynik rzutu 6,4,1,3,4
uzyskano 3 trafienia 6,4,1,3,4
Tarcze Acclaimatora = 8
Acclaimator otrzymuje 1 obrażenie (6)
Równocześnie tarcze jednostki spadają do 5 (otrzymane 3 trafienia)


okręt zostaje uznany za zniszczony jeżeli jego kadłub osiągnie wartość 0 lub zostanie wydany rozkaz opuszczenia jednostki.

Sekcje kadłuba.

Możliwe jest zniszczenie sekcji kadłuba, np generator tarcz, artyleria plot, silniki etc.
Bazowa siła podzespołu wynosi 3
w przypadku zwartej konstrukcji kadłuba rośnie do 6
w przypadku wrażliwej konstrukcji kadłuba spada do 2

Do zniszczenia sekcji konieczne jest określenie w co celujemy oraz wyrzucenie odpowiedniej liczby 6 (tylko przy przebiciu tarcz, przy działających tarczach trafienia są absorbowane w tarcze)

Ogień przeciwlotniczy
Wartość obrony punktowej oznacza ilość kości użytych w ataku na jednostki mysliwsko-bombowe. Zasięg obrony PLOT zawsze wynosi 2 hexy. Trafienie przeciwnika jest identyczne jak przy walce myśliwskiej. (poziom trudności = zwrotność celu)

Okręty mogą zwiększyć ostrzał przeciwlotniczy o wartość posiadanej artylerii głównej, strzelającej na zasadach artylerii przeciwlotniczej.
Z założeniem że:
a) myśliwce i bombowce są zawsze trafiane na 6 bez względu na ich zwrotność.
b) Nie można prowadzić równocześnie normalnego ostrzału i ostrzału plot przy użyciu artylerii głównej.

Walka myśliwska.

Rozgrywana jest symultanicznie, obie strony atakują równocześnie.
Siła ognia przeciwko myśliwcom eskadry = liczba kości
Zwrotność przeciwnika = poziom trudności trafienia.

Przykład
2 eskadry Vulture atakują eskadrę Arców -170.

4k ataku trafia na wyniku 3+
wynik rzutu 4,,2,3,6
trafień 3 -eskadra ARC zostanie poważnie uszkodzona
ARC
8k ataku trafia na wyniku 4+
Wynik rzutu 4,2,3,4,5,2,1,3
trafień 3 - obie eskadry Vulture zostają zniszczone.


okręty posiadające rakiety (siła ognia przeciw okrętom) mogą ich użyć przed walką myśliwską z zastrzeżeniem trafiania na 6+

Zarządzanie energią.

Każda jednostka posiada generator wytwarzający energię którą można wzmocnić poszczególne sekcje okrętu. Bazowa ilość Punktów Energii (PE) to 4 dla okrętu liniowego. i 2 dla fregat i korwet.

PE można inwestować w:
Pełną prędkość okrętu - 1 PE za 1 hex (2 w przypadku Korwet) maksymalnie 2 PE na ture.
Zwiększenie Zwrotności o 1/6 (2/6 w przypadku korwet)- 1 PE
Boost dla Artylerii - Przebicie tarcz 1 PE na ture.
Regenerację Tarcz - 1PE za 1 punkt tarcz maksymalnie 2 PE na ture.
Naprawy Poszycia - 1PE za 1 punkt kadłuba maksymalnie 2 PE na ture.

UWAGA. Zbostowanie 2 razy pod rząd Artylerii, tarcz, prędkości czy zwrotności, grozi wyłączeniem odpowiedniego podzespołu na 1 turę. Przy czym każde kolejne boostowanie podbija trudność rzutu.
I Tura - Boost dla Artylerii - brak rzutu
II Tura - Boost dla Artylerii (rzut k6 na wyniku 1 siada zbostoowany element.)
III Tura - Boost dla Artylerii (rzut k6 na wyniku 1 i 2 siada zbostoowany element.)
IV Tura - Boost dla Artylerii (rzut k6 na wyniku 1,2,3 siada zbostoowany element.)


Zniszczenia okrętu zmniejszają liczbę dostępnych PE odpowiednio do poziomu:
20% - 3 PE
60% - 2 PE
80% - 1 PE
(%wartości zaokrąglamy w dół)

Modyfikacje
Niektóre jednostki mogą być modyfikowane. W takim przypadku można wybrać jedną z modyfikacji i zamienić cechy bazowe jednostki zgodnie z opisem. Modyfikacje się nie kumulują co oznacza że można wybrać tylko jedną z nich.

Zasady specjalne

Autonaprawa - jednostka naprawia 1 HP na turę (o ile była uszkodzona)
Brak uzbrojenia - jednostka nie może atakować innych okrętów.
Działa dalekiego zasięgu - 1 do poziomu trudności trafienia na zasięgu 4 i więcej
Niecelne uzbrojenie artyleryjskie - zasięg artylerii wynosi 3 hexy
Odrzucany pierścień. - Po odrzuceniu pierścienia jednostkę traktuje się jak nieuszkodzoną.(jednak zachowuje ona jedynie tyle punktów kadłuba ile miała w momencie odrzucenia pierścienia + pełne tarcze, uzbrojenie spada o połowę zaokrąglamy w dół)
Potężna artyleria krótkiego zasięgu, +2 do liczby obrażeń na zasięgu 2 i mniej niezależnie od ilości trafień.
Systemy zakłócania łączności - +1 do poziomu trudności trafienia Torped.
Szybki start kontyngentu myśliwko-bombowego - może wysłać eskadry warte 4 pkt w ciągu 1 tury
Wrażliwa konstrukcja kadłuba, - szanse na uszkodzenie poszczególnych sekcji kadłuba są znacznie większe (generatory, osłony, uzbrojenie etc)
Zwarta konstrukcja - szanse na uszkodzenie poszczególnych sekcji kadłuba są znacznie mniejsze (generatory, osłony, uzbrojenie etc)
Przeciwlotniczy (+2 do zasięgu obrony punktowej)
Kamuflaż. (Może się pojawić w dowolnym miejscu Po rozstawieniu Flot)
Regeneracja Tarcz (+1 do regeneracji tarcz za każdy wydany PE)
Hipernapęd ( myśliwiec nie musi startować z pokładu okrętu)
Skoczek - (Okręt może dokonać mikroskoku w linii prostej przesuwając się minimum o 5 hexów. Po skoku może normalnie prowadzić walkę. Po skoku należy odczekać jedną turę na wyliczenie koordynat następnego skoku. )
Szybki - (porusza się jak Korwety)
Maskowanie - +1 do poziomu trudności trafienia okrętu.
Mały -w 1 miejsce w hangarze wchodzą 2 eskadryNAJWAŻNIEJSZA ZASADA.


Bez względu na to co powiedzą cyferki, duży wpływ na wynik starcia ma przyjęta taktyka i odpowiednie opisywanie - nie koniecznie epicko poprawne ale przejrzyste i nie zostawiające wiele pola dla domysłu.
Podanie jako celu ostrzału konkretnych podzespołów okrętu z pewnością zaowocuje lepszym wynikiem niż napisanie (to ja do niego walę wszystkim czym mogę ;) Podobnie duże znaczenie mają manewry.


Imperium
Liniowce

ISD Resurgent -25 pkt bez myśliwców
tarcze - 25
kadłub - 25
szybkość - 1/3
Zwrotność -1/6
uzbrojenie artyleryjskie:
dziobowe 20
burtowe 15
rufowe 10
Obrona punktowa: 6
Hangary: 12
Torpedy 4 (ciężkie)

Specjalne
Szybki start kontyngentu myśliwko-bombowego
Potężne generatory - 6 PE

ISD II- 13 pkt bez myśliwców.
tarcze - 15
kadłub - 15
szybkość - 1/2
Zwrotność -1/6
uzbrojenie artyleryjskie:
dziobowe 15
burtowe 5
rufowe 2
Obrona punktowa: 2
Hangary: 6

Specjalne:
Niecelne uzbrojenie artyleryjskie
Potężna artyleria krótkiego zasięgu,

Strike Cruiser - 6 pkt bez myśliwców
Tarcze - 10
kadłub - 10
szybkość - 2/4
Zwrotność -2/6
uzbrojenie artyleryjskie:
dziobowe 5
burtowe 3
rufowe 1
Obrona punktowa: 2
Hangary: 2

Specjalne
Wrażliwa konstrukcja kadłuba

Modyfikacje:
Lotniskowiec - Uzbrojenie: dziobowe 2, burtowe 2, rufowe 0 Hangary +2 eskadry


Escort Carrier - 4 pkt bez myśliwców
Tarcze - 10
kadłub - 6
szybkość - 1/3
Zwrotność -2/6
uzbrojenie artyleryjskie:
dziobowe 1
burtowe 1
rufowe 1
Obrona punktowa: 2
Hangary: 12

Specjalne
Szybki start kontyngentu myśliwko-bombowego

Fregaty i korwety


Fregata Lancer - 5 pkt.
Tarcze - 6
kadłub - 4
szybkość - 2/4
Zwrotność -3/6
uzbrojenie artyleryjskie:
dziobowe 1
burtowe 1
rufowe 1
Obrona punktowa: 10
Hangary: 0

Specjalne
Przeciwlotniczy (+2 do zasięgu obrony punktowej)

Korweta Raider - 3 pkt.
Tarcze - 5
kadłub - 4
szybkość - 2/6
Zwrotność -3/6
uzbrojenie artyleryjskie:
dziobowe 2
burtowe 2
rufowe 2
Obrona punktowa: 3
Hangary: 0

Specjalne
Systemy zakłócania łączności

Modyfikacje:
Przeciwlotniczy - Uzbrojenie -1, obrona Punktowa +3
Torpedowy - szybkość 4 uzbrojenie -1 Torpedy przeciw okrętowe +2
Zwiadowczy - Cena +2, Specjalne - Kamuflaż. (Może się pojawić w dowolnym miejscu Po rozstawieniu Flot)

Myśliwce i bombowce

TIE - 0,2 pkt za eskadrę
Tarcze - 0
kadłub - 1
Szybkość -10
Zwrotność - 4
Siła ognia przeciw myśliwcom - 2
Siła ognia przeciw okrętom - 0

TIE Interceptor - 0,5 pkt za eskadrę
Tarcze - 0
kadłub - 1
Szybkość -12
Zwrotność - 4
Siła ognia przeciw myśliwcom - 4
Siła ognia przeciw okrętom - 0

TIE Bomber - 0,5 pkt za eskadrę
Tarcze - 0
kadłub - 1
Szybkość - 8
Zwrotność - 3
Siła ognia przeciw myśliwcom - 1
Siła ognia przeciw okrętom - 4

TIE Defender 2 pkt za eskadrę
Tarcze - 2
kadłub - 2
Szybkość - 16
Zwrotność - 6
Siła ognia przeciw myśliwcom - 4
Siła ognia przeciw okrętom - 4

Specjalne
Hipernapęd (nie musi startować z pokładu okrętu)


AI


Okręty liniowe.

Munificent - 5 punktów
tarcze - 10
kadłub - 9
szybkość - 2/4
Zwrotność 2/6
uzbrojenie artyleryjskie:
dziobowe 5
burtowe 4
rufowe 0
Obrona punktowa: 1
Hangary: Brak

Specjalne
Wrażliwa konstrukcja kadłuba,
Działa dalekiego zasięgu
Systemy zakłócania łączności

Lucrehulk - 4 punkty (bez myśliwców)
tarcze - 10
kadłub - 14
szybkość - 1/3
Zwrotność 1/6
uzbrojenie artyleryjskie:
dziobowe 0
burtowe 0
rufowe 0
Obrona punktowa: 2
Hangary: 24 eskadry

Specjalne
Brak uzbrojenia
Odrzucany pierścień.

Modyfikacje
Pancernik - Uzbrojenie +5 dziób/burta/rufa obrona punktowa +4 tarcze +5, Hangar - 20. Cena +3 punkty

Providence - 7 pkt bez myśliwców.
tarcze - 17
kadłub - 12
szybkość - 1/3
Zwrotność -1/6
uzbrojenie artyleryjskie:
dziobowe 2
burtowe 3
rufowe 0
Obrona punktowa: 10
Hangary: 8 eskadr
torpedy: 5 (myśliwskie na burtę, zas. 2 trafiają ignorując tarcze na 2+)

Specjalne
Systemy zakłócania łączności

Modyfikacje
Niszczyciel - Artyleria +3 dziób/burta, torpedy +5 burta cena +3pkt
Lotniskowiec - Hangary +10 eskadr cena +2 pkt

Krążownik Bulwark - 15 pkt bez myśliwców
tarcze - 20
kadłub - 20
szybkość - 1/3
Zwrotność -1/6
uzbrojenie artyleryjskie:
dziobowe 7
burtowe 15
rufowe 3
Obrona punktowa: 5
Hangary: 6 eskadr
torpedy: 0

Specjalne
Zwarta Konstrukcja.

Korwety i Fregaty

Pinasa 3 pkt bez myśliwców
tarcze - 9
kadłub - 7
szybkość - 4/8
Zwrotność 4/6
uzbrojenie artyleryjskie:
dziobowe 1
burtowe 3
rufowe 0
Obrona punktowa: 6
Hangary: 1

Specjalne
Kamuflaż

Recusant 3 punkty
tarcze - 10
kadłub - 8
szybkość - 2/4
Zwrotność 1/6
uzbrojenie artyleryjskie:
dziobowe 3
burtowe 3
rufowe 0
Obrona punktowa: 6
Hangary: Brak

Specjalne
Wrażliwa konstrukcja kadłuba,
Działa dalekiego zasięgu

Myśliwce i bombowce.

Tri-Fighter droid - 1 punkt za eskadrę
Tarcze - 0
kadłub - 1
Szybkość -12
Zwrotność - 5
Siła ognia przeciw myśliwcom - 3
Siła ognia przeciw okrętom - 2

Specjalne
Mały - 2 eskadry zajmują miejsce 1 w hangarze.

Vulture droid - 0,2 punktu za eskadrę
Tarcze - 0
kadłub - 1
Szybkość -12
Zwrotność - 4
Siła ognia przeciw myśliwcom - 2
Siła ognia przeciw okrętom - 0


Vulture droid Bomber - 0,5 punktu za eskadrę
Tarcze - 0
kadłub - 1
Szybkość - 6
Zwrotność 2
Siła ognia przeciw myśliwcom - 1
Siła ognia przeciw okrętom - 4

Nantex - 0,5 pkt za eskadrę
Tarcze - 0
kadłub - 1
Szybkość - 14
Zwrotność 5
Siła ognia przeciw myśliwcom - 1
Siła ognia przeciw okrętom - 0

Specjalne.
Jeżeli atakuje przeciwnik nie odpowiada ogniem.
Awatar użytkownika
BE3R
Administrator
 
Posty: 1715
Rejestracja: 27 Paź 2011, o 21:47
Miejscowość: Chorzów

Re: [Test IV] Ostatnie starcie

Postprzez BE3R » 22 Kwi 2016, o 20:36

AI

Super Droid Taktyczny, a konkretniej STD-011-233S stał na mostku Frachtowca typu Lucrehulk o kodzie „LH-4437A“. Miał jasne rozkazy, eskortować transportowce z wojskami na planetę Afar, by zwiększyć jej możliwości obronne o 50%. Białe smugi zaczęły zanikać, a jadowicie żółtym sensorom droida ukazał się cel transportu. W jego procesorze już trwały obliczenia, dotyczące tego ile czasu potrwa dotarcie do orbity. Kalkulacje przerwał głos droida bojowego z serii OOM.
- Sir! Wykryliśmy grupę okrętów wychodzących z nadprzestrzeni! - zameldował swym chłodnym i monotonnym głosem, odwracając głowę w kierunku swego dowódcy.
- Nasze czy należące do białkowców? - odpowiedział pytaniem, cały czas patrząc na planetę, która rysowała się przed okrętami pod Jego komendą.
- Należące do Imperium! - odparła maszyna o kodzie OOM-2367f, w chwili gdy wypowiadała te słowa wyłoniły się okręty przeciwnika. - Rozpocząć skanowanie sir?
- Tak. Chcę wiedzieć z jakimi okrętami będziemy musieli walczyć.
- w czasie mówienia tego STD-011-233S usiadł na metalowym miejscu, dla dowódcy obliczając jakie rozkazy wydać.
- Rozkaz! Rozkaz! - potwierdził robot i coś kliknął na konsoli i przekazał innym oficerom, po kilku sekundach ciszy odparł. - Melduję, że w systemie znajduje się Fregata Lancer i nowy okręt Imperium, ISD Resurgent, potężnie uzbrojony i opancerzony!
- Okręty Transportowce mają się wycofać za eskortę! -
rozkazał dowódca floty, wstając i obserwując swe okręty na mapie holograficznej.
- Niech okręty RS-1324H, RS-3347I, RS-6621J i RS-5523U ustawią się przed okrętami inwazyjnymi, szyk obronny, prosty!
- Nasza jednostka LH-4437A i LH-4437B ruszą na pozycje między transportowcami a niszczycielami typu Recusant! Wysłać także 10 eskadr Droidów-Sępów i niech stacjonują obok okrętów straży przedniej! Jeśli jakość Imperium uda się do nas zbytnio zbliżyć otworzyć ogień celując w mostek i sekcje uzbrojenia! Wykonać!

Po wydaniu rozkazów i zajęciu miejsca, przez mostek przeszły potwierdzenia dotyczące wydanych rozkazów i okręty z ruszyły się z miejsca na wskazane pozycje. Pomimo, że bitwa była niespodziewana to jednak wysłanie tak potężnej jednostki z jednym eskortowcem nie było najlepszą decyzją, ze strony Imperium.

Imperium

- Adrmirale, przechwyciliśmy wrogi meldunek meldunek tuż po wyjściu z hiperprzestrzeni. - odezwał się głośno jeden z licznych łącznościowców, znajdujących się niedaleko stołu taktycznego. Na mostku zapanowała wręcz grobowa cisza.
- Odtworzyć. - odezwał się od razu Admirał Floty Prittick. Odsłuchał wiadomość w milczeniu, jak reszta personelu. Mało kiedy, ktoś wyrywał się przed szereg, tak, jak owy technik. Cenił ambicję u swoich podopiecznych, tak jak dobre rady, które mu czasem podsuwali. Miał chłop odwagę i jaja, by w tak ważnej chwili zabrać głos. Zazwyczaj wieści tego rodzaju przekazywał mu Oficer Hekad - łącznościowiec. Nie lubił, by ważne informacje wędrowały po kolei po szczeblach dowodzenia i na samym końcu trafiały do niego. Wydłużało to czas reakcji.
Ten "dzień" nie był zwyczajny. Postanowił, że nie wyciągnie konsekwencji, wobec młodego człowieka. Miał jeszcze szansę odkupić swoją przewinę. Tak już miał - dawał szanse na rehabilitację. Nie robił tak, jak inni dowódcy - od razu degradować, lub karać śmiercią na miejscu. Pozostawał jeszcze pluton egzekucyjny po operacji. Z doświadczenia wiedział, że psuje to morale całej załogi, a te miały dziś się wznieść na wyżyny. Wyżyny chwały lub tragicznej śmierci.

Znad blatu wystrzeliły trójwymiarowe miniatury okrętów wroga, pierw niewyraźne, by po chwili zmaterializować się w pełnej okazałości. Skanery działały bez zarzutów, a nad każdą jednostką pojawiły się lakoniczne dane w dwóch kolorach. Wady i zalety.
Wyprostował się "na baczność", skinął na Hekada i rozpoczął swoją tyradę, coś na kształt apelu.- Mówi wasz Admirał. Wreszcie dopadliśmy wrogą flotę. To nie są ćwiczenia. Zająć stanowiska, przygotować się do potyczki. Każdy, kto się wybitnie wykaże na swoim stanowisku, ma szansę na awans lub nagrodę. Dotyczy to każdego, bez wyjątków. Życzę powodzenia. - między każdym zdaniem robił przerwę, dając chwilę na przetrawienie informacji przez załogę.
Gdy skończył mówić, uniosły się ciche szepty i rozmowy. Meldunki górowały znacznie nad nimi i spływały nieustannie, a on słyszał tylko to, co najważniejsze. Reszta była tylko szumem dla ucha.
Wreszcie zaczął wydawać właściwe rozkazy: - Zwrot przez bakburtę! Przekierować energię do silników podświetlnych. Cała naprzód!. Kolejny zwrot przez sterburtę. Mamy się ustawić dziobem do wroga. Wzmocnić osłony dziobowe, resztę energii przesłać do turbolaserów. - podłoga lekko zadrżała, gdy machina wojenna zaczęła pochłaniać energię z głównego reaktora. Cichy szum osłon rozszedł się w głąb okrętu, gdy generatory tarcz zintensyfikowały swoją pracę.
- Przekazać kapitanowi Wikelcowi, że ma powtórzyć nasz manewr , trzymać się z tyłu i osłaniać nas przed zalewem wrogich myśliwców.. To by było na tyle. Miał chwilę na przemyślenie i analizę ruchów flot. Dodał tylko beznamiętnie.
- Operatorzy uzbrojenia mają uderzyć mocno w pierwszego REscusanta, który znajdzie się w naszym zasięgu. Wycelować w główny reakor! Strzelać potężnymi salwami, aż do zmiany dyspozycji lub zniszczenia okrętu.

RUCH ISD
3 (Avg: 3,0)
Zdany.


Mapa
Awatar użytkownika
BE3R
Administrator
 
Posty: 1715
Rejestracja: 27 Paź 2011, o 21:47
Miejscowość: Chorzów

Re: [Test IV] Ostatnie starcie

Postprzez BE3R » 27 Kwi 2016, o 22:41

Imperium

Pomimo znacznej odległości, dzielące wrogie floty czas płynął zdecydowanie za szybko. Pierwsze dyspozycje i odpowiednie ulokowanie jednostek czasem bywały kluczowe dla późniejszego wyniku starcia.
Statki Konfederacji ustawiły się w dość nietypowym szyku, co mogło zaskoczyć laików, a dowódca największej jednostki bojowej w tym starciu, nim nie był. Taktyka ta sprawdzała się w klasycznej batalii, gdy na celowniku ma się wiele celów do wyboru. Resurgent był jeden, a takiej nadarzającej okazji nie należy wypuścić z rąk. Imperium nie wybacza błędów. Szansa na zadanie ciosu, a nawet pokuszenie się o strącenie jednego Recusanta była zbyt wielka, żeby z niej nie skorzystać. Nim dowódca - rywal Pritticka zrozumie swój błąd, może być stanowczo za późno.
- Ponowić manewry. Silniki pełna moc. Tarcze bez zmian. Jeśli znajdziemy się w zasięgu, skoncentrować i otworzyć ogień na pierwszym celu. - kolejne dyspozycje zostały wypowiedziane. Pozostało tylko czekać na żniwa i efekty podjętych działań. Naparł rękami na blat stołu taktycznego i czekał.

Kapitan Wikelc nie był durniem i wiedział, że ma trzymać się rozkazów, aż do odwołania. Śmierci nie brał pod uwagę. Jego dowódca nie raz dawał mu zadania, na pierwszy rzut oka - wręcz nie możliwe do zrealizowania. Tak było i tym razem. Zestrzelić wszystko z dwóch pełnych hangarów Precli tym, czym dysponował - tego jeszcze nie było... Jeśli przeżyje, to może zapisze się w chwalebnej historii Imperium.
Świadomość i pełne zaufanie co do strategii przyjętej przez swojego Admirała dodawała mu nieco otuchy. Prittick przeważnie dbał o wszystko czym dysponował, a najbardziej jednak o podkomendnych. Pomimo pewnej autonomiczności w działaniu, jaką dysponował - na razie z niej nie skorzysta. Wszytko szło w dobrym kierunku.
- Podążamy za naszym okrętem dowodzenia. Zadaniem na dziś jest osłona tego kolosa. Dobrze przygotować się na przywitanie myśliwców wroga! Skalibrować działa. Odczyty z tarcz i silników podawać na bieżąco. - seria krótkich rozkazów została wcielona w życie. Maszyna ruszyła i nic nie zatrzyma, kto wpadnie pod koła, ten uciec nie zdoła.


ISD ponowił swoje manewry z poprzedniej tury, udało się uniknąć przeciążenia silników jednostki, jednak Tarcze nie wytrzymały i wyłączyły się awaryjnie. Z pokładu odpalono torpedy przechwycone przez Separatystyczne myśliwce. Ich eksplozje zniszczyły kilka eskadr droidów. Nadal jednak to Konfederacja dominuje w przestrzeni.

Ruch Resurgenta

5 (Avg: 5,0) - uwala na 1,2

6 (Avg: 6,0) - uwala na 1,2,3

Farciarz zdał.


Tarcze resurgenta

1 (Avg: 1,0) nie zdaje na 1

Uwalił. W tej turze resurgent nie ma tarcz.


Turbo Resurgenta

3 (Avg: 3,0) nie zdaje na 1
Zdał.AI

STD-011-233S obserwował z mostku swego okrętu flagowego, manewry swojej floty. Wszystko szło nad wyraz dobrze, miał czas aby zmienić szyk z przystosowanego do walki w okrążeniu, na defensywny który jest także skuteczny w ofensywie. Wychodzi na to, że zwycięstwo jest prawdopodobne. Jedyne co może się okazać niewiadomą to eskorta Resurgenta, w końcu to jedyny okręt, który naprawdę może zagrozić przewadze myśliwskiej jego wojsk. Jednak straty są konieczne, a zniszczenie takiego okrętu będzie silnym ciosem w gospodarkę Imperium.
- Okręty: RS-1324H, RS-3347I, RS-6621J i RS-5523U, niech wykonają zwrot przez bakburtę o 60 stopni. Mają być dziobem skierowane w stronę okrętów wroga!
- LH-4437B ma podążać za niszczycielami! Wyślijcie także sygnał, by wypuścili bombowce!
- Nasza jednostka flagowa niech ruszy do przodu, i pilnuje ładunku. Nie zapomnijcie o wysłaniu kolejnych myśliwców. Przekażcie komunikat do desantowców, by skręcili w kierunku naszego frachtowca!
Po tej serii rozkazów, Super Droid Taktyczny wpatrzył się w mapę holograficzną. Sytuacja rysowała się bardzo dobrze, jednak zastanawiało go jedna rzecz. Czy skupić ostrzał na mniejszym okręcie a potem na większym, czy odwrotnie? Nad tym pomyśli, gdy jego jednostki będą miały w zasięgu swych turbolaserów te wory mięcha.
- Sir! Wykryliśmy wzrost energii w wrogim Niszczycielu Gwiezdnym. Zaczyna się poruszać w naszym kierunku! - zameldował jeden z droidów OOM.
- Wyślijcie do dowódców okrętów Recusant, by przygotowali artylerię na wypadek wystrzelenia torped przez wrogą jednostkę. W razie problemów z zniszczeniem ich, myśliwce mają pomóc. Tak samo jak w poprzednim wypadku: Gdy wróg znajdzie się w zasięgu strzału skupić ostrzał na artylerii głównej, mostku i generatorach osłon. - to były ostatnie okręty, i STD-011-233S mógł obserwować działania swej floty.

Łopatologia:

Mapa

Myśliwce vs Torpedy.
Trafienie na 2+
5 - 6 - 4 - 1 - 4 - 2 - 4 - 1 - 2 - 3 - 3 - 6 - 6 - 5 - 5 - 2 - 3 - 1 - 6 - 4 (Avg: 3,65)
17 trafień
3 torpedy zniszczone 1 zostaje na 3 hp
(wybuchy torped vs torpeda i myśliwce)
6 - 2 - 1 (Avg: 3,0) 9 ataków na 2+ torpeda na 4+ sępy
4 - 1 - 1 - 1 - 4 - 3 - 6 - 5 - 6 (Avg: 3,44444444444)
6 trafień ostatnia torpeda zniszczona i 4 eskadry sępów
(wybuch ostatniej torpedy)
6 (Avg: 6,0) 6 ataków na 4+ obrywają sępy.
5 - 2 - 6 - 1 - 2 - 5 (Avg: 3,5)
3 eskadry zniszczone.
Zostały 3 eskadry sępów.

Okręty

Resurgent strzela do Rescu U
Przebicie na 6, trafienie na 6
4 - 5 - 2 - 2 - 4 - 6 - 2 - 4 - 2 - 6 - 3 - 2 - 5 - 6 - 2 - 3 - 6 - 6 - 5 - 6 (Avg: 4,05)
6 przebić.
Rescu U
3HP tarcze 10 zostaje mu 1 PE.

Rescu U Strzela do ISD - trafienie na 5+ przebicie na 6
1 - 5 - 6 (Avg: 4,0) (przerzut)
2 trafienia
ISD - kadłub 24 (1 naprawione) Tarcze wyłączone.

Rescu J strzela do ISD -trafienie na 5+ przebicie na 6
3 - 6 - 2 (Avg: 3,66666666667)
1 trafienie
ISD - kadłub 23 Tarcze wyłączone.


ISD odzyska tarcze w następnej turze.
Ostatnio edytowany przez BE3R, 30 Kwi 2016, o 22:38, edytowano w sumie 1 raz
Powód: uzupełniony opis fabularny.
Awatar użytkownika
BE3R
Administrator
 
Posty: 1715
Rejestracja: 27 Paź 2011, o 21:47
Miejscowość: Chorzów

Re: [Test IV] Ostatnie starcie

Postprzez BE3R » 3 Maj 2016, o 19:04

Łopatologia :

Imperium


Rozgrzane do czerwoności, monstrualnej wielkości silniki Resurgenta rozpędziły go do prędkości osiąganej przez korwety lub fregaty i o dziwo, nie zostały one przegrzane lub przeciążone. Pchany ciągiem silników, Imperialny Gwiezdny Niszczyciel, zdawałoby się, że nie zamierza na tym poprzestać. Dowodzący Separatystami pewnie nie spodziewał się, że tak szybko wroga flota zbliży się do niego i wejdzie w zasięg.

Szkarłatne i zielone bolty wystrzelone z baterii i dział turbolaserowych obu flot skrzyżowały się ze sobą i minęły, by pognać do celu.
Syreny awaryjne zawyły na pełnej głośności, włączyły się czerwone i ciągle migające pulsacyjnie lampki, oznaczające trafienie i przebicie kadłuba.
Dwie potężne salwy wstrząsnęły niemal trzykilometrowej długości okrętem, powodując lekkie zboczenie z obranego kursu. W kilku miejscach oderwały się od kadłuba spore kawałki pancerza. Cud, że głupie maszyny nie celowały ze wszystkiego czym dysponują w mostek, a w szczególności w iluminatory z transparistali, które wytrzymały pierwsze ciosy, inaczej byłoby już po bitwie.

Co to do licha było? - aż chciał ryknąć całkiem zaskoczony Admirał do swych podkomendnych. Nim ktokolwiek zdołał się otrząsnąć lub nawet odezwać, rzucił oschle: - Raport o uszkodzeniach!... i wyłączyć to wyjące gówno! - dobrze, że był oparty i przygotowany na rozpoczęcie kanonady, inaczej by upadł.
- Admirale, prawie usmażyliśmy tarcze i skorygowaliśmy tor lotu. - odparł zawstydzony Hekad przekrzykując monotonny dźwięk, który szybko ucichł. To do niego pierwszego trafiały złe wieści i na jego barach spoczywało przekazywanie ich wyżej.
- Daj mnie na głośnik. Na mój znak, przełącz kolejno do operatorów osłon i uzbrojenia. - Prittick stał dalej oparty o stół taktyczny nieco wybity z rezonu.
- Poszło. - skinął głową i czekał na słowa reprymendy, skierowane do wszystkich, lecz się rozczarował.
- Pancerz wytrzymał. Teraz wy pokażcie na co was stać. Zmiećmy ich! - podniósł rękę, po czym ją opuścił i kontynuował
- Osłony na mostek, później na generatory tarcz i stopniowo na cały dziób. - ponowił ruch ręką.
- Bateria Epsilon, celujcie w główny reaktor. Dobić go. Alfa, Beta i Gamma bije w drugiego gnojka. Celować w ażurowy łącznik silników i kadłuba. Działa jonowe walą salwami do trzeciego jak wejdzie w zasięg. Usmażyć im przewody! Obezwładnić turbolasery. Działka przeciwlotnicze i wyrzutnie pocisków kierowanych zestrzelić ten złom przed nami.. - podniósł rękę i zacisnął pięść. To był koniec bezpośrednich rozkazów. - Puścić hymn Imperium w tle. - uśmiechnął się z nostalgią, gdy muzyka wypełniła jego umysł. Z kilku miejsc na mostku rozległy się niemal jednocześnie rozkazy. Każdy wiedział, za co mu płacą.
- Wytracić prędkość, schłodzić silniki. Wypuścić astromechy. Przygotować kolejną salwę ciężkich torped protonowych. Załatać dziury w poszyciu. Drużyny przeciwpożarowe - pełna mobilizacja. Przygotować batalion astrożołnierzy. Spawacze mają ubierać kombinezony próżniowe i odpalić palniki plazmowe. Uszczelnić kadłub za wszelką cenę. Przekierować droidy z rufy i obu burt na dziób. Stopniowo zwiększać moc tarcz. Przekierować część energii z silników do turbolaserów..

- Sir, kapitan "Trumny" czeka, połączyć? - wyrwany z zadumy odparł lodowatym tonem - Taa.
- Admirale, możemy zmniejszyć odległość?
- Dobra. Nie dajcie tyko się zestrzelić. To rozkaz.
- Przyjąłem, bez odbioru.

Widząc co się stało z ich okrętem dowodzenia postanowił nie popełnić tego samego błędu. Wydał dyspozycje nielicznej ekipie, jaką dowodził
- Załoga, przygotować się na wrogi ostrzał. Ostrożnie obchodzić się z generatorami. Zwrot o 60 stopni na bakburtę i do przodu. Naprostować i ognia! Zamknąć grodzie i uszczelnić włazy, odizolować wszystkie wrażliwe na uszkodzenia sekcje. Wkraczamy do akcji. Strzelcy, mamy tylko jedno podejście na dobicie tego Recusa. Stawiam kratę koreliańskiego ale, jak go zestrzelimy. Działonowi nie spać na stanowiskach. - Było dla niego niezrozumiałe, że Admirał wyłączył tarcze lub je przeciążył, zanim pochłonęły one pierwszą salwę. Co tam mogło się stać? Może za kilkadziesiąt minut lub nawet kilka godzin pozna szczegóły raportu. Póki co groziła im zalanie przez myśliwce wroga, czy nawet powódź, spowodowana pojawieniem się bombowców.

Myśl jest szybsza od słowa. Pritticka kumulowały się na ekranie taktycznym i niespodzianki w postaci kolejnej grupki myśliwców wyplutych z precla. Całą kwintesencją i esencją smaku były bombowce. W tym tempie nie starczy im torped i energii, by zezłomować całe to towarzystwo. Najwięcej powodów do trosk dostarczały szwankujące tarcze. Zamknął oczy, widząc nadlatujące w ich stronę szkarłatne porcje boltów.

AI

STD-011-233S obserwował ruchy swych okrętów, tak właściwie nie trwało to długo gdy doszło do pierwszej wymiany ognia. Ta nie była korzystna dla sił Sztucznej Inteligencji, jednak to nie był jeszcze koniec. To był dopiero początek tej batalii, a bez strat się nie obędzie, one były już przewidywane.
- Sir! Wrogi okręt stracił osłony! - zameldował jeden z droidów serii OOM, to była naprawdę dobra wiadomość. Super Droid Taktyczny miał już w swoim procesorze plan, co prawda niezwykle agresywny ale na taki można sobie pozwolić w przypadku walki z jednym okrętem. Co prawda ustawienie Recusantów było niefortunne, ale jednak jego zmiana już niewiele da.
- Niech Recusant RS-5523U nie rusza naprzód tylko przygotowuje się do manewrowania i naprawi uszkodzenia. Będzie świetną tarczą strzelniczą. - rozkazał, poświęcenie tego okrętu mogło być niebezpieczne, jednak ustrzelenie eskorty ISD zagwarantuje zwycięstwo. Na tym się trzeba skupić.
- Recusanty RS-1324H, RS-3347I i RS-6621J ruszają naprzód! Mają przeznaczyć dużą część energii do dział i ostrzelać eskortowiec wroga! Cel to główne poszycie i artyleria! - zamilkł teraz, by po ułamku sekundy wrócić do wydawania rozkazów.
- Lucrehulk LH-4437B cała naprzód i niech wesprze RS-5523U w ostrzeliwaniu ISD. Cel główny to generator pola siłowego, by na dłuższy czas pozbawić ich osłony! Myśliwce i bombowce niech się przegrupują za „U“, te eskadry które zestrzeliwały torpedy dalej mają oczekiwać na kolejne! Nasz frachtowiec niech wyśle kolejne eskadry, a potem skręcamy w tym samym kierunku co transportowce i lecimy! - po tej serii rozkazów STD-011-233S usiadł i obserwował efekty swych działań. Ryzykowne to było ale szansa, że się uda była zbyt duża. Potem wszystko pójdzie z górki.

Ruch
2 (Avg: 2,0)
LH zdał


Łopatologia:

MAPA

Okręty vs Myśliwce
Lancer i ISD trafiają z plot na 4+
1 - 2 - 1 - 4 - 1 - 6 - 6 - 6 - 4 - 2 - 5 - 3 - 2 - 4 - 3 - 5 (Avg: 3,4375)
8 trafień wszystkie Vulture zniszczone.

Okręty
ISD kolejny bost do artylerii
2 (Avg: 2,0) Zdaje na 3+
Rescu przeciążył artylerię nie strzela w tej turze.

Rescu Po kolei testy artylerii zdają na 2+
1 (Avg: 1,0)

3 (Avg: 3,0)

4 (Avg: 4,0)

Rescu RS-1324H Uwalił test i nie strzela w tej turze.
RS-5523U naprawia się HP4 tarcze 10

2x rescu strzelają do lancera.
Z racji osłony dawanej przez ISD trafiają lancera na 5+
6 - 6 - 5 - 4 - 5 - 6 (Avg: 5,33333333333) (bez przerzutu czysty fart...)
3 przebicia i 2 trafienia.
HP lancera 1 tarcze 1 PE1 Lancer ma wszystkie statystyki na 1.

Lancer strzela do rescu trafia na 6
4 (Avg: 4,0) (po przerzutach)
Pudło

LH strzela do resurgenta.
Trafia na 6
5 - 3 - 3 - 5 - 6 (Avg: 4,4)
1 trafienie
ISD HP25 24Tarcze

Rescu strzela do ISD Trafia na 3+
5 - 4 - 6 (Avg: 5,0)
3 trafienia

ISD HP25 Tarcze21

Obaj leżycie z zarządzania ryzykiem :P NIe miałem serca ciąć posta Gweeka
Awatar użytkownika
BE3R
Administrator
 
Posty: 1715
Rejestracja: 27 Paź 2011, o 21:47
Miejscowość: Chorzów

Re: [Test IV] Ostatnie starcie

Postprzez BE3R » 7 Maj 2016, o 21:39

Imperium

Ładowanie kondensatorów turbolaserów trwało i trwało. Czas się ciągnął w nieskończoność tak, jak gwiazdy podczas skoku w nadprzestrzeń. Admirał Prittick czekał na wystrzał ... i się nie doczekał. Miało być wielkie bum, a tu nic. Jedynie wrogie, wystrzelone czerwone punkty plazmy zbliżające się do kadłuba z innej strony niż wcześniej. Bolty rozpłynęły się po tarczach jak mgła w powietrzu. Sytuacja na ekranie taktycznym zmieniła się tak, jak wartość kart w Sabacu.
- Nawaliły działa Admirale! - krzyknął Oficer Hekad.
- Zróbcie coś! Zróbcie co trzeba! Naprawcie, skalibrujcie, wyczyśćcie. Gdzie są te TURBOLASERY! - gówno-dowodzący wydarł japę na cały głos, aż kilku techników podskoczyło do góry na swoich fotelach. Walił też pięściami w stół taktyczny w bezsilności. Mostek po raz kolejny wręcz zamarł. Lodowa cisza głębokiej próżni wypełniła tę część okrętu.
Masz coś zrobić, zrób to sam. Czerwony na twarzy, zacisnął zęby, aż zazgrzytały. - Silniki pełna moc! Wykonać zwrot przez sterburtę! Działa dziobowe cel na L10. Burtowe prawe L9, lewe L11, dziobowe N11. Wystrzelić rakiety!- wykrzykiwał w złości raz po raz dyspozycje, aż zabrakło mu tchu. Nikt nie ważył się spojrzeć na swojego gówno-dowodzącego, to nawet lepiej, bo czuł, że aż się ślinił cały i opluł kilka razy mundur na piersi podczas swojej tyrady. Otarł rękawem ślinę z brody i ust. - Wysłać astrożołnierzy w przestrzeń kosmiczną. Mają zestrzelić nadlatujące bombowce! Obrona punktowa, przygotować się do odparcia drugiej fali myśliwców.

Nieokreślone stanowisko altyleryjskie:
- Co tam się do kurwy nędzy dzieje?- rzekł jeden operator baterii turbolasera do drugiego.
- Chuj wie. Pierw tarcze, teraz uzbrojenie. To może być coś z zasilaniem lub z głównym reaktorem. Jebać to. - rozmowa się urwała, gdy nadeszły kolejne rozkazy.

"Trumna" - ta nazwa okrętu była odpowiednia. Jeden z bardziej pechowych okrętów w całej Imperialnej Flocie. Kapitan Wikelc znał historię tego okrętu. Zaczęło się niewinnie - przed dziewiczym lotem, nie rozbiła się butelka musującego wina o dziób - zły omen, prehistoryczny przesąd. Kilka bitew i za każdym razem wrak odholowywano do stoczni na naprawy. Kto przeżył, nazywał się szczęściarzem i zmieniał od razu przydział. Historia tego wraku zakończy się na dobre. Smutny koniec, smutnego Kapitana. Nie miał gdzie uciec. Na ISD bawią się na całego. Czyżby miał być przynętą lub ofiarą jakichś tajnych testów? - Może... pierw osłony, a teraz wyłączyli główną artylerię. Był w pułapce, był trupem jak reszta towarzyszy. Na mostku wszyscy już wiedzieli jak się sytuacja ma. Lepiej umierać w nieświadomości, taką decyzję podjął. Połowa załogi była już martwa, ćwierć dogorywała ranna, reszta pozostała na stanowiskach. Dobrze, że chociaż oni umrą pochłonięci swoimi obowiązkami.
- Cała naprzód. Schowajmy się w cieniu naszego okrętu dowodzenia. Jest nikła szansa na przeżycie. Turbolasery ten sam cel, wykorzystać obie burty. - nie wydał rozkazu do ewakuacji, lub skoku w nadprzestrzeń. Ucieczka z pola bitwy równała się plutonowi egzekucyjnemu.

Tuż przed eksplozją, cała załoga miała wizję. Każda z tych wizji była inna, wyjaśniała wszystkie tajemnice Galaktyki i odpowiadała na zadane pytania. Nikt nigdy nie dowie się, jaki kształt miała ta superświadomość.

Kliknij, aby zobaczyć wiadomość od Mistrza Gry

Resurgent ostro ruszył w stronę przeciwnika zmniejszając dystans i tym samym wyrównując szanse w walce artyleryjskiej. Turbolasery odzyskały moc i plunęły ogniem. Strata jednostki eskortującej bolała ale chęć zemsty była silniejsza.


LH-4437B
STD-011-233S przyglądał się wymianie ognia, sytuacja z niebezpiecznej zmieniła się na wyrównaną. Najbardziej uszkodzony Niszczyciel dalej walczył, nawet nie otrzymał jednego strzału. Prawdopodobieństwo na przeciążenie dział wynosiło 72,82%. Niestety, główny cel nowych rozkazów nie został osiągnięty: Eskortowiec wroga dalej się trzymał, ledwo ale jednak. A nawet pojedyńczy myśliwiec może stanowić zagrożenie co dobitnie pokazał los SSD Executora.
- Jakie rozkazy, sir? - zapytał jeden z droidów OOM, będąc odwrócony w jego kierunku. Super Droid Taktyczny nawet nie spojrzał na nią, tylko szybko obliczył jaki manewr będzie najlepszy.
- Okręt flagowy i transportowce dalej lecą naprzód! Pancernik ma kontynuować ostrzał we wroga, celować w poszycie z artylerią p-lot. Wyślijcie myśliwce do strącenia nadlatujących torped, jeśli ich nie będzie mają czekać na zniszczenie fregaty wroga i ruszyć szturmem na ISD. Mają być tarczą dla bombowców, które mają główny priorytet przetrwania. - rozkazał celowo pomijając niszczyciele. - Wyślij do dowódców Recusantów, pozwolenie na własne działania. - było to ryzykowne, bo ten droid rzadko pozwalał na autonomię wśród innych dowódców, ale czasami trzeba używać niecodziennych rozwiązań.

RS-1324H
Droid z serii OOM o numerze 9942-213, stał na mostku swego niszczyciela. Właśnie zapoznał się z pozwoleniem na autonomię, teraz musiał ją wykorzystać.
- Przeciążyliśmy artylerię główną, sir! - zameldował jeden z droidów jego typu, gdyby to był okręt żywych organizmów, mostek wypełniłyby szmery. Jednak w przypadku droidów, była tylko cisza której towarzyszyło obecnie pikanie kontrolek, o przeciążeniu broni.
- Zwrot na sterburtę o 60 stopni. Będziemy towarzyszyć Recusantowi I, oraz ochroni nas do czasu przywrócenia sprawności dział. Przygotujcie jedynie broń p-lot na wypadek ataku torpedowego. Wykonać. - po tej serii rozkazów, mostek wypełnił dźwięk kliknięc oraz ruchu serwomotorów. Sytuacja nie była zła.

RS-3347I i RS-6621J
Dowódca RS-3347I o numerze 12234-65, obserwował rozwój sytuacji na mapie holograficznej. Otrzymał przed chwilą komunikat od OOM-9942-213, a także skontaktował się z dowódcą RS-6621J, OOM-6640-499. Obaj dowódcy postanowili wykonywać te same ruchy.
- Naprzód. Będziemy osłaniać RS-1324H. Przygotować działa i wycelować w fregatę wroga, ma zostać zniszczona jak najszybciej. Chcę widzieć destrukcję ostatniej nadziei Imperium Białkowców. Następnie ostrzelamy okręt flagowy wroga. - wydał rozkazy, które przekazał również do blizniaczego okrętu RS-6621J, oboje wydali te same rozkazy i obserwowali jak ich niszczyciele prą w kierunku wroga.

RS-5523U
Dowódca tego niszczyciela, czyli OOM-193-347 słyszał od dłuższego czasu głównie syreny i pikanie kontrolet o uszkodzeniach. Co prawda częstotliwość tego dźwięku spadła, od kiedy droidy strażnicze wsparte astromechami uporały się z częścią uszkodzeń. Teraz mógł się skupić na dalszej walce. Gdyby był żywą istotą byłby dumny ze swego okrętu jak i załogi, z racji jej zawziętości ale nie był.
- Zwrot na sterburtę o 60 stopni. Przygotować się do zniszczenia ewentualnych torped oraz rozpocząc ostrzał wrogiego okrętu, nie zatrzymywać się! Nie możemy dać wrogowi żadnej okazji do łatwiejszego trafienia nas! - wydał krótką serię rozkazów, po czym usiadł. Fakt, że jego jednostka dalej latała była niespodziewana ale to dobrze. Co prawda jest szansa, że zaraz to się zmieni.
Łopatologia:

Mapa
okręty vs myśliwce

ISD VS Sępy i Bombery bombowce trafia na 2+ sępy na 4+
6 - 1 - 6 - 2 - 4 - 2 (Avg: 3,5)
trafione 3 eskadry Sępów 2 eskadry bombowców.
Zostało 5 eskadr myśliwców i 2 bombowców.

Lancer vs Sępy i Bombery bombowce trafia na 2+ sępy na 4+
5 (Avg: 5,0)
1 trafienie zostało 4 eskadry sepów i 2 bombowców.

Bombowce vs ISD trafiają na 3+
1 - 2 - 1 - 2 - 6 - 3 - 5 - 4 (Avg: 3,0) (Przerzut)
4 trafienia
ISD HP 21 tarcze 21

Okręty

2x Rescu VS Lancer (trafienie na 4+)
4 - 3 - 5 - 3 - 3 - 6 (Avg: 4,0) (przerzut)
3 trafienia

Lancer zniszczony

Lancer VS Rescu J trafia na 4+
1 (Avg: 1,0)

Resurgent vs Rescu U (baterie burtowe) trafia na 3+
3 - 4 - 3 - 6 - 1 - 4 - 4 - 1 - 5 - 5 - 3 - 2 - 2 - 6 - 4 (Avg: 3,53333333333)
11 trafień
Rescu U Hp 3 tarcze 0 (1 PE w następnej turze)

Resurgent vs Rescu J (baterie burtowe) trafia na 2+
2 - 6 - 3 - 4 - 2 - 3 - 5 - 2 - 5 - 4 - 2 - 1 - 1 - 5 - 6 (Avg: 3,4)
13 trafień
Rescu J HP5 tarcze 0

Resurgent vs Rescu H (baterie Dziobowe) trafia na 3+
2 - 2 - 6 - 6 - 6 - 4 - 5 - 3 - 5 - 4 - 1 - 5 - 6 - 5 - 6 - 5 - 1 - 1 - 6 - 1 (Avg: 4,0)
14 trafień
Rescu H HP4 tarcze 0 (1 PE w następnej turze)

Rescu strzelają do ISD
Rescu H i U i I baterie burtowe trafiają na 3+
4 - 5 - 4 - 2 - 6 - 4 - 2 - 4 - 4 (Avg: 3,88888888889)(przerzut)
7 trafienia
ISD HP21 tarcze 14

Rescu J trafia na 2+
5 - 5 - 5 (Avg: 5,0) (przerzut)
3 trafienia
ISD HP 21 tarcze 11

LH strzela do ISD trafia na 4+
4 - 6 - 4 - 5 - 4 (Avg: 4,6) (fart)
5 trafień
ISD HP 21 tarcze 6

Bombowce były za blisko i znalazły się w zasiegu Plota, podobnie jak myśliwce osłony. Walka nadal jest wyrównana. PS. Gdybyście doczytali zasady i dopiero w tej turze użyli boosta do artylerii byłoby już po bitwie. Wygrałoby AI. ;)
Ostatnio edytowany przez BE3R, 8 Maj 2016, o 10:33, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Tradycyjny, ten co poprzednio
Awatar użytkownika
BE3R
Administrator
 
Posty: 1715
Rejestracja: 27 Paź 2011, o 21:47
Miejscowość: Chorzów

Re: [Test IV] Ostatnie starcie

Postprzez BE3R » 12 Maj 2016, o 22:05

Imperium

Ciśnienie tętnicze - 180/110. 38,4 stopnia - podwyższona temperatura ciała. Wzmożona potliwość. Zaczerwienienie skóry twarzy i szyi. Drżące dłonie, łamiący się głos - droid medyczny podpiął się do fotela Admirała i skończył obserwację, zbieranie pomiarów i opracowując dane. Diagnoza - stan przedzawałowy. Zalecenia - zaaplikować środek uspokajający.

Prittick spodziewając się nieuniknionego, czyli wstrząsów kadłuba, usiadł za wczasu na fotelu i wręcz przykuł się doń pasami, przedramiona położył na podłokietnikach, dłońmi ścisnął miękkie obicie siedziska.
- Opuścić grodzie. Zamknąć główny i pomocnicze hangary. Odciąć i zabezpieczyć poszczególne sekcje kadłuba. - to był wyrok. Kara śmierci dla wszystkich, którzy znajdą się po niewłaściwej stronie durastalowych, opadających z sufitu przegród. Pancerz ze stopu doonium powinien wytrzymać kilka salw, które przebiją się przez osłony, a skoncentrowany ogień pokonywał tarcze znacznie szybciej niż powinien i wgryzał się bolśnie w trzewia okrętu. Lepiej poświęcić kilkaset ludzi, w porywach kilka tysięcy, niż cały okręt.

Szepty stawały się coraz głośniejsze, przechodząc w normalny ton rozmów. Wydawane rozkazy raz po raz przebijały się ponad wyznaczony regulaminem poziom decybeli, lecz komunikacja dalej działała bez zarzutów. Pierwsze bolty energii rozeszły i rozpływały się po osłonach tak, jak być powinno. Utrzymujące się napięcie powoli zelżało, ustępując miejsca uldze i głębokim oddechom. Chwila spokoju, wszystko działało, aż nad wyraz sprawnie.
- Sir, tarcze padają! Dziobowe 9 procent! Bakburta 24, sterburta 31. Rufa 60! - głos Hekad'a górował nad gwarem
- Przesłać zapas energii... - zdanie Admirała przerwało bezpośrednie trafienie.

https://www.youtube.com/watch?v=XeC-3V4lmcM

Syreny wyły na całym okręcie. Ryku nie dało się już wyłączyć i zignorować, pomimo wielu prób i starań techników. Wzdłuż i wszerz pokładu wypadały ze ścian i schowków awaryjne zestawy ratunkowe zaśmiecając stanowiska bojowe i podłogę, jednak grupy przeciwpożarowe, sanitariuszy i mechaników z wielką odwagą i zawziętością pokonywała korytarze, rozdeptując sprzęt leżący na "glebie". Turbowindy szybko przemieszczały personel po wnętrzu tego potwora. Droidy towarzyszące ekipom otwierały kolejne grodzie nadzorując bezpieczeństwo ludzkich towarzyszy.
Spawarki rozgrzewały do czerwoności spoiwo, które lało się strumieniami w miejscach rozerwania poszycia. Magnetyczne buty przytrzymywały pracujących ludzi w jednej pozycji. Droidy naprawcze raz za razem chowały i pojawiały się na kadłubie po uzupełnieniu niezbędnych materiałów i zapasów, kontynuując naprawy. Dziur zamiast ubywać, mnożyły się na potęgę w co rusz to innym miejscu. Praca wydawała się bezsensowna i niebezpieczna, ale to od nich zależał los całej załogi.

- Rezerwa energii do tarcz na dziób. Dziób i boki! - przekrzyczał wszystkich, aż na moment zrobiłoby się cicho, gdyby nie ta syrena. - Zwrot na sterburtę! Pokryć ogniem wszystkie okręty wrogów. - to by był koniec bezpośrednich rozkazów. Gardło mu siadało, a chrypa nałożyła swój filtr na wydawane odgłosy. Widząc "zapieklonego" Admirała, Hekad postanowił wziąć sprawy we własne ręce. Mapa taktyczna przybrała obraz 3D, wykorzystując sferyczną przestrzeń dookoła stołu. - Skoncentrować ogień tu, tu i tu i tu. Rakiety tu i tu. - niźsi stopniem oficerowie taktyczni przekazywali przez komunikatory dokładne koordynaty celów.
- Dziób K-20, J-21, sterburta K-22, J-21, bakburta M-18. Rufa N-25. - wykrzyczeli niemal jednocześnie wszyscy czterej, kolejnych dwóch rozkazało: - Rakiety M-18, J-21.

Lecące myśliwce wymieszały się z bombowcami niemal w jedną całość, chmarę, przesłaniającą wszystko, co miały za sobą. Pierwsza salwa i trafienie. Druga też, trzecia i kolejna w coś trafiły. Kobieta naciskała spust jakby strzelała z blastera E-11. Wtem szarańcza znalazła się w zasięgu i wypuściła swoje torpedy. Jedna z nich leciała na wprost, w sam środek jej stanowiska i działka.
- Aaaaaaaaaaa! - zamknęła oczy, zaciskając obie dłonie na spuście, blokując go na dobre. Działo wypluło długą serię i ucichło.

Wybuch rzucił ją o ścianę. Obolała, ale żyła - ktoś w porę uruchomił wabiki i rakieta wybuchła kilka metrów od niej. Uratowała ją zamknięta chwilę wcześniej gródź.


AI

LH-4437A
STD-011-233S bez ustanku oglądał na starcie jego okrętów z Imperium. Sytuacja prezentowała się nie najciekawiej. W ostatecznym rozrachunku wszystkie jego niszczyciele są uszkodzone, jedynie jeszcze Pancernik jest nienaruszony co na szczęście, daje realne szanse na zwycięstwo. Z tego co się orientował dowódca AI, tarcze ISD są na wyczerpaniu więc kilka salw powinno zakończyć sprawę, o ile wedle jego przewidywań Imperialni nie zniszczą jego 3 lub 4 okrętów, bo to jest prawdopodobne.
- Sir! Desantowce znalazły się w zasięgu dział wroga! - zameldował jeden z droidów OOM, to była tak właściwie najgorsza wiadomość. Celem jego floty była właśnie ochrona transportowców, jest gotowy nawet na poświęcenie okrętu flagowego, by wykonać rozkaz.
- Niech desantowce skręcą na podane koordynaty. - rozkazał wpisując szybko coś na panelu. - A nasz okręt flagowy, niech wleci między transportowce a ISD. Przygotować tarcze! - rozkazał patrząc na mapę, to się źle skończy...

RS-1324H, RS-5523U, RS-3347I i RS-6621J
Dowódcy czterech okrętów typu Recusant szybko dostali raporty dot. stanu ich okrętów a także stanu osłon ISD. Mieli prosty rozkaz: Nie zważać na straty własne i zapewnić ochronę transportowcom. Więc rozkaz był prosty jak zniszczenie TIE.
- Ognia ze wszystkich dział w mostek! - wykrzyczeli wszyscy dowódcy jednocześnie, do tego doszły rozkazy dotyczące przesyłu większej ilości energii do silnika, by wykonać większy zwrot. Celem było wejście na rufę ISD a także oddalenie się, jednocześnie mając gotową artylerię burtową do ognia. To powinno zagwarantować przetrwanie części okrętów, dlatego też rozkazy zaczęto szybko wykonywać.

LH-4437B
Dowódca Pancernika, Droid Taktyczny ASD-993-HY, obserwował sytuacje na polu bitwy. Jego okręt był tak właściwie nienaruszony i dalej mógł zaszkodzić wrogiemu okrętowi, dowódca tego okrętu liczył na grubość pancerza i siłę baterii, której wszystkie strzały trafiły. Teraz trafienie jest bardziej pożądane z racji osłabienia tarcz wroga.
- Ognia ze wszystkich dział w obronę p-lot wroga! Wyślijcie sygnał lotnictwu do ataku, zniszczyć ich wszystkich! - wydał krótkie acz rzeczowe rozkazy. Teraz tylko czekać na jedną z dwóch opcji, poważne uszkodzenie ISD lub zniszczenie połowy eskorty transportowców.

Łopatologia:

Mapa

Myśliwce i bombowce.
Plot vs myśliwce i bombowce (trafia na 4+ i 2+)
1 - 4 - 4 - 6 - 3 - 1 (Avg: 3,16666666667)(przerzut)
3 eskadry sępów strącone 1 eskadra bombowców.

bombowce atakują Trafiają na 3+
1 - 5 - 6 - 4 (Avg: 4,0)
3 trafienia (jedno w silniki)

ISD HP 20 tarcze 7

zostały 4 eskadry vulture i 1 eskadra bombowców.

Vuture vs torpedy trafiają na 2+
5 - 6 - 5 - 6 - 3 - 5 (Avg: 5,0)
6 trafień 1 torpeda zniszczona 1 uszkodzona.

wybuch torpedy
2 (Avg: 2,0)
trafienie sępów 4+ pozostałych torped 2+
3 - 1 (Avg: 2,0)

3 torpedy jedna 2 hp -1 tarcza.

Torpedy vs plot z Rescu (trafienie na 2+)
5 - 3 - 5 - 2 - 6 - 2 - 4 - 6 - 1 - 6 - 6 - 1 - 3 - 5 - 3 - 1 - 4 - 2 (Avg: 3,61111111111)
15 trafień
3 torpedy wybuchają
3 - 1 - 6 (Avg: 3,33333333333)
trafienie sępów 4+
3 - 2 - 2 - 6 - 4 - 3 - 4 - 3 - 1 - 3 (Avg: 3,1)
3 eskadry zniszczone.

Okręty

ISD vs LH (burta) trafia na 3+ (przebicie na 6 )
3 - 4 - 2 - 3 - 1 - 5 - 3 - 4 - 3 - 2 - 2 - 5 - 1 - 6 - 1 (Avg: 3,0)
9 trafień 1 przebicie
LH Kadłub 13 tarcze 6

ISD vs Rescu U (Rufa) trafia na 3+ (przebicie na 6)
3 - 2 - 1 - 5 - 6 - 6 - 3 - 4 - 4 - 1 (Avg: 3,5)
7 trafień 2 przebicia Rescu zniszczony

ISD vs Rescu J (połowa dziobu) trafia na 2+ (przebicie na 6)
6 - 3 - 5 - 6 - 5 - 6 - 6 - 5 - 1 - 6 (Avg: 4,9)
9 trafień 4 przebicia, rescu zniszczony,

ISD vs Rescu H (połowa dziobu) trafia na 3+ (przebicie na 6)
1 - 3 - 5 - 1 - 5 - 5 - 3 - 4 - 3 - 5 (Avg: 3,5) (przerzut)
8 trafień rescu zniszczony

ISD vs Rescu I (burta) trafia na 2+ (przebicie na 6)
2 - 2 - 5 - 2 - 6 - 1 - 1 - 5 - 2 - 6 - 6 - 5 - 6 - 3 - 5 (Avg: 3,8)
13 trafień 4 przebicia

Rescu I HP 1 tarcze 0 (1 PE)

Rescu I i J VS ISD trafienie na 2+
1 - 6 - 1 - 5 - 6 - 1 (Avg: 3,33333333333) (przerzut)
3 trafienia

ISD HP 20 tarcze 4

Rescu H i U VS ISD trafienie na 3+
5 - 6 - 3 - 1 - 4 - 1 (Avg: 3,33333333333)
4 trafienia
ISD HP 20 tarcze 0

LH vs ISD trafienie na 3+
5 - 1 - 3 - 4 - 2 (Avg: 3,0)
3 trafienia

ISD HP17 tarcze 0

(mega duży błąd ze strony IG, nie użył PE na przebicie + walka w zwarciu ze znacznie silniejszym (nawet punktowo) przeciwnikiem = widoczny efekt.
Awatar użytkownika
BE3R
Administrator
 
Posty: 1715
Rejestracja: 27 Paź 2011, o 21:47
Miejscowość: Chorzów

Re: [Test IV] Ostatnie starcie

Postprzez BE3R » 15 Maj 2016, o 21:55

Imperium

Pomieszczenie kontrolne wyrzutni rakiet:
Kilka par dłoni - jak na komendę - wcisnęło czerwony przycisk na konsoletach. W konsekwencji, wyrzutnie zwolniły zapadnie, z luf wydostały się rakiety, mknąc do wyznaczonych celów. Oczy śledziły trajektorię lotu poszczególnych pocisków, a usta dodawały komentarze:
- Moje zestrzelone...
- Pudło...
- Niewypał..
- Jest! Jest! Jest!... Eeee, a jednak... tylko kilka sępów..
Załadowanie pocisków do komór trochę trwało, dając chwilę wytchnienia.
- Jak myślisz Trok? Dostanie ktoś awans?
- Jak będziemy tak strzelać, to chyba nie. - rzekł Greg.
- Nawet podwyżki nie będzie, a co dopiero premii. - dorzucił ktoś przez komunikator.

Przestrzeń kosmiczna:
Powykręcane wraki myśliwców typu Vulture, osmalone i rozerwane wybuchem kadłuby bombowców Hyena, przestrzelone kadłuby Recusantów odbijały się od siebie nawzajem, utrudniając celowanie pozostałym, po części sprawnym jednostkom. Przetrzebione plutony Szturmowców Zero-G walczyły do upadłego z przeważającymi skrzydłami myśliwców nieprzyjaciela. Zaczynało brakować torped protonowych. Nieliczni, żywi żołnierze przyklejali się do wraków swoimi chwytakami magnetycznymi, próbując uniknąć losu swych towarzyszy. To nie była wyrównana walka, tylko rzeź. Przynęta dla odciągnięcia uwagi zautowatyzowanych maszyn. Morale załamało się szybko, tak jak elitarne szeregi astrożołnierzy. Ciała altylerzystów, personelu pokładowego i innych pechowców pływały w próżni. Rozerwane, rozczłonkowane ciała i te twarze... wykręcone w pośmiertnym grymasie.
Tego nie da się opisać słowami. Widok wywoływał odruchy wymiotne.

Mostek:
Z ekranu taktycznego zniknęły trzy takie same okręty, kolejny zaświecił mocną purpurą. Największy promieniował na różowo. Trzy transportowce i wrogi okręt dowodzenia zmieniły swe położenie. Gwiezdny Niszczyciel typu Resurgent był okrążony chmurą zielonych punkcików - elektronów wirujących w chmurze cząsteczek.
- Admirale? - krzyknął z nadzieją łącznościowiec Hekad, czekając na dalsze dyspozycje. - Jakie wydać rozkazy? Do ucha spływały mu ponure meldunki:
- 4 z 5-ciu głównych emiterów tarcz zostało zniszczonych! Jedna trzecia wieżyczek turbolaserów wyparowała! Generator osłaniający mostek ledwo zipie! Lufy dział przeciwlotniczych się przegrzewają! Główny reaktor okrętu grozi przeciążeniem i wybuchem! Połowa silników jonowych uszkodzona! - Te i wiele innych meldunków mieszało się w katatonię dźwięków, potęgowanych przez wyjące syreny.
- Przygotować i obsadzić dodatkowy mostek do przejęcia kontroli. Ewakuować w głąb okrętu niezbędny personel. - Nie doczekawszy się rozkazów, wykrzyczał w całości jeden z punktów regulaminu.
Zaaplikowane środki nieco otumaniły głównodowodzącego, spowolniając reakcję i procesy myślowe. Wszystko trwało o wiele dłużej, niż w rzeczywistości. Muzyka grana przez turbolasery, tłem były cichnące szumy tarcz, basowe wybuchy rakiet i energetycznych boltów o powierzchnię pancerza, nieco usypiały Pritticka. Z zaświatów wyrwał go jakiś krzyk. Szybko powracała jasność umysłu, mózg na nowo analizował sytuację.
Zacisnął dłonie, tworząc z nich prowizoryczne blastery. Wymierzył w najbliższe okręty swą broń. - Burty ognia! Pif! Paf! - wystrzelił ze swej broni do holograficznych statków. - Dziobem w stronę Precla! Strzelać bez rozkazu! Hurraaaaaa!!
Nagły wybuch znieczulonego Admirała, zbił z tropu oficerów taktycznych. - Wykonać! - wydarł się na nich Hekad. Przejrzał wręcz genialny plan swego zwierzchnika, że też sam na to wcześniej nie wpadł.
Suma wszystkich strachów, oznaki paniki i wszechobecny chaos informacyjny dezorientował jednostkę R3 "Rhino" podpiętą do głównego komputera. Odczyty z czujników, analiza danych, symulacje, wykresy, obliczenia, statystyka mówiły jedno, a sytuacja przedstawiana przez białkowców mówiła drugie. Prawdopodobieństwo zniszczenia okrętu wynosiło 1 do 3720, więc skąd ta reakcja? Może to coś w powietrzu. Droid włączył analizator składu powietrza.

Początkowy strach i panika ulatniała się jak pierd puszczony z wiatrem.

Przeciążenie tarcz
5 (Avg: 5,0)
zdane


AI

LH-4437A
Sytuacja na mostku okrętu flagowego, była nieciekawa. Ciszę przerywało dźwięki używanych urządzeń a także chodzenie dowódcy koło mapy holograficznej. Super Droid Taktyczny na chwilę przystanął, musiał wymyślić co teraz zrobić... A sytuacja nie była dobra. Właśnie 50% jego eskorty zostało wrakami, co prawda szczątki i resztki załogi dalej istniały... Ma! Wykorzysta te resztki, jeszcze raz. A niszczyciel, wręcz bezużyteczny posłuży jako taran. Za to Pancernik posłuży jako ostatnia linia obrony... To jest plan. Nawet nie taki głupi.
- Wyślijcie sygnał do transportowców, by zaczęły wykonywać zwrot na sterburtę. Jak nasze resztki przegrają, okręty skoczą w nadprzestrzeń. - rzucił pierwszą serię rozkazów.
- Okręt flagowy! Cała naprzód! Trzeba ich spowolnić za wszelką cenę! Pancernik niech wycofuje się w naszą stronę. Posłużymy jako tarcza, bo to nasza ostatnia szansa na pokonanie przeciwnika.
- Bombowce niech kontynuują atak, wszystkie myśliwce służą jako tarcza dla nich, nawet niech wykonają atak samobójczy, włączając autodestrukcję. Wyślijcie do jeszcze działającego Recusanta, rozkaz o kodzie 110220121. Do załogi resztek, o kodzie 0021123311! Przygotujcie jeszcze mój prom! - wydał ostatnią serię rozkazów, co jak co ale zostać zniszczonym w tej bitwie raczej nie chce.

RS-3347I
Na całym okręcie było słychać syrenę wyjącą na pełnej głośności. Od statku cały czas się odrywały kolejne części pancerza, była to kwestia sekund zanim statek rozpadnie się. Siła ognia była niewielka, ale dalej mogła coś zrobić.
- Otrzymaliśmy kod 11022121. Sir! - zameldował jeden z oficerów łączności, z większości panelów leciały iskry jednak trudno na to poradzić.
- Cała naprzód! Kurs kolizyjny! Artyleria ognia w mostek, oraz część energii przeznaczyć na odnowę tarcz! - wyrzucił rozkazy dowódca okrętu, patrząc na wymianę zielonych i szkarłatnych boltów energii. Ten rozkaz posiadał w swojej bazie danych, ale nie był pewien czy poskutkuje tak jak chce dowódca.

Resztki Recusantów
Po korytarzach rozpadających się dwóch Recusantów o literach: H i J, krążyły Droidy bojowe serii B1 i B2, wraz z astromechami. Dostały dosłownie przed chwilą kod i zamierzały wykonać rozkaz. Kilka astromechów i B1 grzebały przy panelu.
- Cała energia do resztek generatora! Przeciążyć go! - po kilku komendach wykonano to co chciano, teraz te dwa wraki miały posłużyć jako miny. Ciekawe czy to się uda.

Łopatologia:

Myśliwce i bombowce.
Plot vs myśliwce i bombowce (trafia na 4+ i 2+)
3 - 2 - 5 - 2 - 3 - 5 (Avg: 3,33333333333)
eskadra bombowców zniszczona 2 eskadry sępów zniszczone.

Atak kamikaze sępów (autohit)
2 trafienia

ISD vs Rescu trafia na 2+
2 - 3 - 1 - 4 - 4 - 6 - 2 - 2 - 3 - 3 (Avg: 3,0) (przerzut)
9 trafień,
Rescu zniszczony.

Rescu VS ISD trafia na 2+
4 (Avg: 4,0) (przerzut)
1 trafienie

Taranowanie
1 (Avg: 1,0)
1 uszkodzenie ISD

ISD HP17 tarcze 0

ISD vs LH
(Burta) trafia na 3+
2 - 5 - 1 - 1 - 6 - 4 - 4 - 5 - 6 - 1 (Avg: 3,5)
6 trafień

LH 13HP tarcze 0

(dziób) trafia na 5+
6 - 3 - 4 - 5 - 1 - 5 - 6 - 5 - 1 - 4 - 4 - 2 - 6 - 2 - 4 - 3 - 4 - 6 - 1 - 5 (Avg: 3,85)
8 trafień
LH Kadłub 5 tarcze 0 (w następnej turze 2PE)

LH vs ISD trafienie na 3+
6 - 5 - 5 - 4 - 4 (Avg: 4,8) (fart)
6 trafienia

ISD HP11 tarcze 0 (Następna tura 3 PE)

PS. Wraki zadziałałyby jak miny gdyby Gweek w nie wleciał.


Kliknij, aby zobaczyć wiadomość od Mistrza Gry
Awatar użytkownika
BE3R
Administrator
 
Posty: 1715
Rejestracja: 27 Paź 2011, o 21:47
Miejscowość: Chorzów

Re: [Test IV] Ostatnie starcie

Postprzez Gweek » 20 Maj 2016, o 16:19

Chciałbym podzękować w równej mierze mojemu przeciwnikowi IG'iemu jak i Beer'owi za udział w potyczce. Gratulacje należą się mojemu przeciwnikowi - za zacięty opór, dobrą taktykę i pomysłowość.

Odnośnie uwag:
- Trzeba brać poprawkę na ryzyko przegrzania tarcz, turbo, silników
- Wykorzystać w odpowiednim momencie PE dla w/w modułów
- Myśliwce przewagi powietrznej jako samobójcze, samonaprowadzające się torpedy
- Można by wprowadzić coś w stylu promieni ściągających - większa jednostka by mogła spowolnić/unieruchomić mniejsze
- O wprowadzeniu dział jonowych możemy zapomnieć,
- Myśliwce odpowiednio wykorzystane mogą przeważyć szalę zwycięstwa (stosunek kosztów do siły ognia jest miażdżący w porównaniu do innych jednostek)
- Torpedy mogą robić robotę, a w połączeniu z myśliwcami okazać mogą się zabójcze ---> Obrona punktowa (Plot) nie ma szans tego odeprzeć podczas zwarcia
- Na dalekim zasięgu (5 lub 6) każdy bolt powoduje uszkodzenie pancerza niezależnie od stanu i mocy tarcz
- Brak wpływu morale na przebieg potyczki

P.S. Beer kiedy ruszamy z kampanią?
Image

gg 5214304
Awatar użytkownika
Gweek
Gracz
 
Posty: 280
Rejestracja: 13 Sty 2016, o 15:10
Miejscowość: Wrocław


Wróć do Bitwa flot

cron